Materiaalipankki

Täältä löytyvät kaikki toteutuksessa tarvittavat oppitunti- ja oheistehtävämateriaalit, toimintapäivien ohjeistukset ja muut keskeiset dokumentit.

Materiaalit on jaoteltu sisältöohjelmittain. Suosituin sisältöohjelmamme on Arvot ja itsetuntemus. Pääset tutustumaan niihin klikkaamalla sisältöohjelman nimeä.

Sisältöohjelmat toteutetaan Camera obscura -toimintamallilla, lukuunottamatta Hyvä ryhmähenki -sisältöohjelmaa, jolla on oma toimintamallinsa.