Ennen toimintapäivien toteutusta

Kun yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja turvallisuussuunnitelma laadittu, on yhteyshenkilön hyvä ryhtyä käytännön toimenpiteisiin ennen toimintapäivien toteutusta.

Tässä keskeisiä tehtäviä yhteyshenkilölle:

  • Sovi ohjaajat, jotka toteuttavat toimintapäivät.
  • Sovi perehdytysten ajankohdat ja toteutustapa (etä vai lähi). Jos perehdytys pidetään etäyhteyksin, lähetä kutsu osallistujille ja Camera obscura -koordinaattorille.
  • Sovi yksityiskohtaisesti yhteistyöoppilaitoksen kanssa toimintaan osallistuvat oppilaat ja opettajat ja aikatauluta heidän käyntinsä toimintapäivien tehtäväpisteillä. Huomioi myös mahdolliset oppilaiden siirtymät.
  • Sovi ohjaajille roolit ja aikataulut toimintapäiville ja tehtävät eri tehtäväpisteillä.
  • Käy opettajien ja ohjaajien kanssa läpi tehtäväpisteiden materiaalit Camera obscuran verkkosivuilta. Sopikaa kuka tulostaa tarvittavat dokumentit. Oppilaille tulee tulostaa ennakko- ja purkutuntien lomakkeet valmiiksi etukäteen.
  • Sovi Camera obscura -rakennelman tarkat pystytys- ja purkuajat paikkakunnalla.  Mielikuvaseikkailun pystyttäminen kestää neljä ja purkaminen kaksi tuntia. Molemmat vaativat neljä henkilöä, mielellään toimintapäivien ohjaajat.
  • Varmista savukoneen turvallinen käyttö mielikuvaseikkailun tilassa.
  • Huolehdi tiedonkulusta eri osapuolten välillä, etenkin muutostilanteissa. Katso yhteistyösopimuksen ehdot.
  • Ota yhteyttä Camera obscuran tiimiin mikäli tarvetta lisätiedoille.