Muut sisältöohjelmat lyhyesti

Camera obscura -toimintamalliin on saatavana Arvot ja itsetuntemus -sisältöohjelman lisäksi Arvot ja itsetuntemus (digi) ja Tunne- ja selviytymistaidot -sisältöohjelmat. Hyvä ryhmähenki -sisältöohjelma toteutetaan omalla toimintamallilla.

Arvot ja itsetuntemus (digi)

Arvot ja itsetuntemus (digi) on sisältöohjelman digitaalinen versio. Se soveltuu sekä etä- että lähikäyttöön ja on kevyempi toteuttaa, sillä paikkakunnalle pystytettävä mielikuvaseikkailu korvautuu digiversiossa omalla päätelaitteella ja kuulokkeiden kanssa katsottavalla videolla. Arvot ja itsetuntemus (digi) on sisällöltään samanlainen kuin Arvot ja itsetuntemus -ohjelma.

Jos toimintaviikko toteutetaan digiversiona lähiopetuksessa, tarvitaan mukaan luokkien opettajat ja lisäksi päivittäin 3–5 ohjaajaa tilaajayhteisöstä. Nuorten käyttöön tarvitaan lisäksi jokaiselle oma päätelaite ja kuulokkeet.

Etäversiototeutukseen tarvitaan etäyhteysohjelma, ja toimintaviikko voidaan toteuttaa opettajien voimin. Paikallisten kasvatusyhteisöjen toivotaan osallistuvan mukaan toimintaan ainakin siten, että he voisivat tavoittaa nuoria ja kertoa paikallisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja hakea tukea.

Tutustu Camera obscura (digi) -sisältöohjelman materiaaleihin täällä.

Tunne- ja selviytymistaidot

Sisältöohjelmalla toteutettu mielikuvaseikkailu keskittyy mielenterveyteen vaikuttaviin tunnetaitoihin, omiin selviytymistaitoihin sekä yhteisöllisiin empatiataitoihin. Sisältöohjelman rakenne noudattaa toimintamallin yleistä kaavaa:

Ennakkotunti > Toimintapäivät > Purkutunti

Tutustu Tunne- ja selviytymistaidot -sisältöohjelman materiaaleihin tarkemmin täällä.

Hyvä ryhmähenki

Hyvä ryhmähenki -toimintamalli ja sisältöohjelma soveltuvat käyttöön koulussa ja nuorisotyössä. Huomaa, että kokonaisuus on tällä hetkellä kehitys-/ pilotointivaiheessa.

Toiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää osallistujien psyykkistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyä. Toimintamalli tekee näkyväksi ryhmädynamiikkaa sekä hyödyntää kokemusoppimista ja yhteistä tiedontuottamisen prosessia. Sen tavoitteena on ymmärrys sosiaalisesti turvallisen ryhmän taustatekijöistä ja motivaatio soveltaa opittua käytännössä.

Toimintamalli on suunniteltu tukemaan 10–16-vuotiaiden nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Sen rakenne noudattaa yksittäistä oppijaa ja ryhmää tukevaa työskentelytapaa. Toteutustapa on oppijoita aktivoivaa ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistavaa.

Tutustu Hyvä ryhmähenki -toimintamallin / sisältöohjelman materiaaleihin tarkemmin täällä.