Tutustu eettisiin toimintatapoihimme

Eettiset toimintatavat

Camera obscura -toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita ja nuorisoalan ammattieettisiä ohjeistuksia. Voit tutustua periaatteisiin ja ohjeistuksiin seuraavista linkeistä:

https://nuorisoala.fi/palvelut/tyokaluja-nuorisoalalle/turvallisemman-tilan-periaatteet-ja-vihapuheesta-vapaan-keskustelun-saannot/
https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/turvallisemman-tilan-periaatteet/
https://nuorisoala.fi/palvelut/tyokaluja-nuorisoalalle/nuorisotyon-ammattieettiset-ohjeet/

Epäasiallisen käytöksen ja häirinnän raportoiminen Suomen YMCA:n alaisessa toiminnassa

Suomen YMCA:n toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on kaiken toimintamme keskiössä. Puutumme hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi. Emme hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa missään muodossa toiminnassamme. Olemme sitoutuneita turvaamaan ja edistämään toimintoihimme osallistuvien lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla.

Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää Suomen YMCA:n alaisessa toiminnassa, toivomme, että raportoit asiasta meille. Yhteyttä voi ottaa joko nimelläsi tai anonyymisti häirintälomakkeella tästä linkistä: https://ymca.fi/hairinnanraportoiminen/