Palaute mahdollistaa toiminnan kehittämistä

Palautekyselyt ja -koonnit

Camera obscura -toimintapäivän aikana kerätään palautetta kaikilta osallistuvilta tahoilta, niin oppilailta, ohjaajilta kuin opettajilta. Systemaattinen palaute mahdollistaa toiminnan vaikuttavuuden seurannan ja kehittämisen. Toimintaviikon jälkeen Camera obscura -koordinaattori kokoaa palautteen yhteen ja paikkakunnan tekijät saavat palautekoonnin käyttöönsä. Palautekoonnin tuloksia voi hyödyntää paikkakunnan palveluiden ja toiminnan kehittämisessä.

Raportoinnit

Camera obscura -toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja raportoidaan vuosittain.