Tukea nuorten kasvuun

Camera obscura -toiminnan arvioidaan palautteen perusteella auttavan lähes kaikkia siihen osallistuvia nuoria joko välillisesti kasvuyhteisöjen muutosten kautta tai tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen reflektioon ja kasvuun.

Toiminnan odotetut vaikutukset

  • Nuori pysähtyy pohtimaan omaa elämäänsä, vahvuuksiaan ja tunnetilojaan.
  • Nuoren itsetuntemus paranee ja sen ansiosta hän kykenee vaikuttamaan omaan toimintaansa ja sen seurauksiin paremmin.
  • Nuori tunnistaa vahvuuksiaan ja selviytymiskeinojaan, joiden avulla hän pystyy tekemään parempia valintoja vaikeissakin elämäntilanteissa.
  • Nuoren minäpystyvyys vahvistuu ja nuori kykenee paremmin luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa.
  • Toimintaan osallistuvat kasvatusyhteisöjen toimijat kykenevät paremmin tunnistamaan nuoren tarpeita.
  • Toimintaan osallistuvat kasvatusyhteisöjen toimijat saavat lisävalmiuksia nuoren identiteetin, tunnetaitojen, positiivisen minäkuvan ja selviytymiskeinojen tukemiseen.