Toimintamalli pähkinänkuoressa

Camera obscura -toimintamallli tarjoaa tukea 12–17-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnille ja kasvulle. Samalla toimintamalli tuo yhteen paikkakunnan kouluhenkilöstön ja nuorisoalan toimijat. Toimintamalli perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka näkyvin ilmentymä on mielikuvaseikkailurakennelma.

Camera obscura -toiminnan keskiössä ovat paikkakunnan nuoret ja nuorten parissa toimivat aikuiset. Toimintamalli pyrkii tukemaan nuorten kasvua kohti aikuisuutta, lisäämään hyvinvointityöskentelyn osaamista sekä vahvistamaan oppilaitoksen ja nuorisoalan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Onnistumisen edellytyksiä ovat pitkäjänteisyys, nuorten arvostaminen ja tavoitteellisuus.

Toimintamalli soveltuu yhteisöllisen opiskeluhuollon, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja sosiaalisen vahvistamisen välineeksi. Toimintamalli toteutetaan useimmiten nuorisoalan ja koulun yhteistyönä.

Camera obscura -toimintaa operoi koko maassa Suomen YMCA:n liitto, aina yhteistyössä paikkakunnan nuorisotoimijoiden kanssa. Toimintaa halutaan kohdentaa erityisesti niille paikkakunnille, joilla sille on koettu olevan tilaajatahon lähtökohtien perusteella eniten tarvetta.

Camera obscura -toimintamallin toteutuksessa on neljä vaihetta:

1. Yhteistyön käynnistäminen

Käynnistysvaiheessa sovitaan muun muassa paikkakunnan yhteyshenkilö, toiminnan ajankohta, mielikuvaseikkailutila, paikkakunnalta osallistuvat kasvatusyhteisöt/koulut, mahdolliset erityistarpeet sekä perehdytysten ajat. Onnistuneen toteutuksen elementteihin voit tutustua tarkemmin täältä.

2. Perehdytys

Camera obscura -koordinaattori perehdyttää oppimiskokonaisuudessa toimivat opettajat sekä ohjaajat hyvissä ajoin, jolloin toiminnassa on helppo onnistua.

3. Toimintapäivien toteuttaminen

Toimintapäivien ytimessä on paikkakunnalle pystytettävä mielikuvaseikkailu. Mielikuvaseikkailu on noin 60 neliön kokoinen rakennelma, joka koostuu seitsemästä huoneesta. Seikkailussa kulkija kuulee kuulokkeista tarinan, jonka johdattamana hän etenee huoneesta toiseen samalla elämäänsä pohtien. Tarinan äänite on saatavilla suomen kielen lisäksi myös selkokielellä, ruotsiksi, viroksi, englanniksi ja venäjäksi. Mielikuvaseikkailun tarina ja lavasteet vaihtuvat valitun sisältöohjelman mukaan.

Toimintapäivien muita tehtäväpisteitä ovat mielikuvaseikkailuun kiinteästi liittyvät Startti, Parkki, Ajatusten virta ja oppilaspalaute. Oppimiskokonaisuuteen kuuluvat lisäksi opettajan pitämät ennakko- ja purkutunti ennen ja jälkeen toimintapäivien.

Toimintamallin suosituin sisältöohjelma on Arvot ja itsetuntemus, voit tutustua siihen lähemmin täällä. Yhden toimintaviikon aikana noin 100-300 oppilasta on sopiva porukka mielikuvaseikkailuun.

4. Palaute ja seuranta

Toimintapäivien aikana kerätään kaikilta osallistujilta palautetta, josta laaditaan koonti paikkakunnan käyttöön. Laaja ja systemaattinen seuranta mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen.