Arvot ja itsetuntemus -sisältöohjelma

Jokaiselle meistä on elämässä tärkeää itsetuntemus, omanarvontunto sekä omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen.

Camera obscuran -toimintamallin sisältöohjelmista suosituin on Arvot ja itsetuntemus. Sen avulla toteutettu mielikuvaseikkailu eri tehtäväpisteineen tarjoaa 12–17-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden pohtia omaa elämää.


Rakenne

Arvot ja itsetuntemus -sisältöohjelmaan sisältyy:

1. Ennakkotunti

Ennakkotunti pidetään luokalle/ryhmälle noin viikkoa ennen toimintapäiviä ja sen kesto on 40 minuuttia. Ennakkotunti pohjustaa tulevaa toimintaa ja on tärkeä toimintapäivien onnistumisen kannalta. Ennakkotunnin pitää opettaja, mielellään luokanvalvoja.

2. Toimintapäivät

Toimintapäivien kesto paikkakunnalla on 2–4 päivää ja varsinaisen oppimiskokonaisuuden kesto toimintapäivillä on noin 90 minuuttia per 20 oppilaan ryhmä. Ohjaajat ovat vastuussa nuorten opastamisesta eri tehtäväpisteillä. Toimintapäivien mielikuvaseikkailu ja siihen liittyvät tehtäväpisteet sijoitetaan toistensa läheisyyteen.  Toimintapäivän sisältö on seuraava:

 • Mielikuvaseikkailu

  Mielikuvaseikkailu on toimintapäivien ydintä ja se pystytetään paikkakunnalle toimintapäivien ajaksi. Tämä noin 60 m2 kokoinen rakennelma koostuu seitsemästä huoneesta. Seikkailussa kulkija kuulee kuulokkeista tarinan, jonka johdattamana hän etenee huoneesta toiseen samalla elämäänsä pohtien.

 • Startti

  Startissa virittäydytään eri tehtävillä mielikuvaseikkailuun. Startin sijainti on lähellä mielikuvaseikkailutilaa.

 • Parkki

  Parkissa täydennetään mielikuvaseikkailun teemoja eri tehtävien avulla. Parkin sijainti on lähellä mielikuvaseikkailutilaa.

 • Ajatusten virta -tehtäväpiste

  Ajatusten virta kokoaa ajatukset yhteen juuri koetusta mielikuvaseikkailusta. Tehtäväpiste sijoitetaan mielikuvaseikkailun välittömään läheisyyteen.

 • Oppilaspalaute -tehtäväpiste

  Oppilaspalautteessa osallistuja saa ilmaista tuntojaan toimintapäivästä. Tehtäväpiste sijoitetaan mielikuvaseikkailun välittömään läheisyyteen.

3. Purkutunti

Purkutunti pidetään luokalle/ryhmälle noin viikko toimintapäivien jälkeen. Purkutunnin kesto on 40 minuuttia ja se vetää yhteen ennakkotunnin ja toimintapäivien sisällön. Purkuntunnin pitää opettaja, mielellään luokanvalvoja.

 

Arvot ja itsetuntemus -sisältöohjelman materiaaleihin voit tutustua yksityiskohtaisemmin täällä.