Toiminta edellyttää kirjallista sopimusta

Kun Camera obscura -toiminnan puitteet paikkakunnalla ovat kunnossa ja sopiva ajankohta tiedossa, laaditaan sopimus toiminnan järjestämisestä sekä turvallisuussuunnitelma. Paikkakunnan yhteyshenkilö tai toiminnasta vastaava henkilö allekirjoittaa NMKY:n Liiton lähettämän sopimuksen sähköisesti.

Sopimuksen pääsisältö:

1 Sopimusosapuolet
2 Kaluston tuominen tilaajalle
3 Camera obscuran pystytys ja purkaminen
4 Camera obscuran tilavaatimukset
5 Vastuualueet
6 Peruutus- ja muut sopimusehdot

Yhteistyösopimus 
Turvallisuussuunnitelma