Onnistuneen toteutuksen edellytykset

Camera obscura -kokonaisuus koostuu monista palasista, jonka vuoksi valmisteluihin on tärkeää ryhtyä hyvissä ajoin. Hyvä suunnittelu ja valmistelu mahdollistaa sujuvan ja onnistuneen toteutuksen.

Camera obscura -toiminnan operaattorina toimii koko maassa Suomen NMKY:n Liitto yhteistyössä paikallisten nuoriso-, hyte- ja opetusalan toimijoiden kanssa. Toteutukseen voi osallistua paikkakunnalla yksi tai useampi oppilaitos ja kasvatusyhteisö. Tarvittaessa toiminta voidaan toteuttaa myös yhteistyönä toisiaan lähellä olevien paikkakuntien kesken. Toimintaa voi toteuttaa joko itsenäisenä kokonaisuutena tai osana laajempaa tapahtumaa.

Valmistelut kannattaa aloittaa noin vuotta ennen Camera obscura -toiminnan toteutusta. Toteutus on aina useamman yhteisön yhteistyötä ja siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat tietoisia toimintamallin perusteista, käytännön toteutuksen edellytyksistä ja omista rooleistaan.

Ota huomioon seuraavat asiat toimintaa suunnitellessa:

Vastuussa oleva yhteistyötaho paikkakunnalla:
Yhteistyötaho tilaa Camera obscura -kokonaisuuden, toimii vuorovaikutuksessa NMKY:n kanssa ja koordinoi paikallista yhteistyötä. Paikallisen yhteistyötahon ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Toiminnassa mukana voivat olla esimerkiksi seurakunnan tai kunnan nuorisotyö, järjestöt tai vanhempainyhdistys.

Tarve:
Toimintaa kohdennetaan ensisijaisesti paikkakunnille, joilla sille on eniten tarvetta. Tutustu painopisteisiin.

Ajankohta:
Vapaat toteutusajankohdat löytyvät varauskalenterista. Varaa viikko hankkeen koordinaattorin kautta.

Yhteistyökoulu/-koulut: 
Opettajat/luokanvalvojat osallistuvat ennakko- ja purkutuntien vetämiseen ja ovat luokkansa mukana toimintapäivässä.

Ohjaajat: 
Toimintapäivien toteuttamiseen tarvitaan 4–5 henkilöä. Kaikkien ohjaajien tulee olla täysi-ikäisiä.

Tilat:
Mielikuvaseikkailun rakennelmaa varten tarvitaan vähintään 9 x 11 m vapaa lattiatila ja vapaata korkeutta 2,7 m. Lisäksi rakennelman viereen tarvitaan tilaa Ajatusten virta -tehtäväpisteelle ja mielikuvaseikkailutilan läheisyyteen tarvitaan kaksi huonetta (Startti ja Parkki).

Pystyttäjät ja purkajat: 
Mielikuvaseikkailun rakennelman pystyttäminen kestää neljä ja purkaminen kaksi tuntia. Molempiin tarvitaan paikkakunnalta neljä henkilöä, mielellään toimintapäivien ohjaajia.

Oppilaat: 
100–300 oppilasta per viikko on mainio porukka.

Perehdytykset: 
Camera obscura -koordinaattori järjestää perehdytykset ennakko- ja purkutunneista sekä mielikuvaseikkailun ja sen tehtäväpisteiden toteutuksesta, jolloin kokonaisuudessa on helppo onnistua. Perehdytykset voidaan tehdä joko lähi- tai etätapaamisina.

Kun toteuttamisen edellytykset ovat kunnossa, otetaan seuraavat askeleet kohti toimintapäiviä:

  • Yhteyshenkilö ja Camera obscura -koordinaattori sopivat rehtori-, opettaja- ja ohjaajaperehdytysten ajankohdat sekä koordinaattori lähettää yhteistyösopimuksen allekirjoitettavaksi perehdytysten jälkeen. Yhteistyö edellyttää kirjallista sopimusta.
  • Viimeistään kolme kuukautta ennen tarkennetaan pystytys- ja purkuajankohdat. Tarkennuksen jälkeen varaamme auton, matkaliput ja majoituksen. Pystytys- ja purkuajankohdat ovat kiinteästi yhteydessä edelliseen ja seuraavaan tilaukseen.
  • Camera obscura -teknikko kuljettaa tekniikan paikalle ja pystyttää rakennelman paikkakunnan pystyttäjien (mielellään toimintapäivien ohjaajien) kanssa sekä perehdyttää ohjaajat seikkailun toteuttamiseen ja tekniikkaan. Camera obscura -teknikko purkaa rakennelman yhdessä ohjaajien kanssa.
  • Toiminta on paikkakunnalle maksuton yhteistyösopimuksen ehtojen täyttyessä. Camera obscura on Suomen NMKY:n Liiton alaista toimintaa, jota sosiaali- ja terveysministeriö tukee järjestöavustuksilla.

Ota meihin yhteyttä, niin laitetaan askelmerkit kuntoon.